Hitta oss

Karta över Nol med Nol Företagscenter markerat.

Söderifrån: E45 norrut från Göteborg. Norrifrån: E45 söderut mot Göteborg.

I Nol: Sväng höger om du kommer söderifrån eller vänster om du kommer norrifrån, in på Folketshusvägen. Fortsätt rakt fram ca 200 m, tag vänster direkt efter brandstationen. Nu är du inne på Industrivägen och ser Nol Företagscenter på vänster sida. Vi finns på andra våningen, längst bort i den vänstra korridoren.

OMH finns i Nol Företagscenter.